با کندانسور پوسته و لوله

با کندانسور پوسته و لوله

سیستم های تولید خلاء مبتنی برجت بخار با ...
با کندانسور تماس مستقیم

با کندانسور تماس مستقیم

اتصال سری یا موازی اجکتور ها برای بهره برداری اقتصادی و ...
اجکتورهای جت بخار

اجکتورهای جت بخار

در یک اجکتور بخار ، بخار بعنوان سیال عامل دارای جت با ...
اجکتور جت گاز

اجکتور جت گاز

ارتقاء در کمپرسورهای هوا قیمت هوای فشرده را در مقایسه با ...
اجکتور جت مایع

اجکتور جت مایع

در اجکتور جت مایع سیال محرک ، مایع غیر قابل تراکم ( به طور ...
سایلنسر

سایلنسر

شرکت صنادید یکی از طراحان و سازندگان پیشرو در زمینه ...

پکیج تولید خلاء

سیستم های چند مرحله ای اجکتور بخار می تواند با تولید خلاء پایین تا حدود 300 پاسکال ، حجم زیادی از بخارات مضر و گازهای با درجه حرارت بالا و حاوی رطوبت را مکش نماید  .

بر اساس استفاده از تجهیزات مکمل و کمکی، دو و سه مرحله اجکتور میتواند به صورت کندانس یا غیر کندانی باشد . اجکتورهای چهار پنج و شش مرحله ای می تواند به صورت غیر کندانس باشد اما معمولا به صورت کندانس مورد استفاده قرار می گیرند .

اجکتورهای نوع کندانس دارای تجهیز بین-کندانسور inter-condenser که مصرف بخار را با کندانس نمودن بخار اصلی مرحله اول و بخارهای قابل کندانس کاهش میدهدضمن اینکه هوا و گازهای غیر قابل کندانس را سرد مینماید . تجهیز بین کندانس میتواند از نوع تماس مستقیم یا نوع سطحی که بصورت آتمسفریک یا فشار خلاء مورد استفاده قرار میگیرد .

.

اجکتور

اجکتورها وسیله ای است که با تبدیل سرعت بالای جت سیال اصلی و تبدیل آن به انرژی و ممنتوم سیال ثانویه را مکش نماید . اجکتورها بسته به نوع طراحی میتواند با سیال اصلی قابل تراکم یا حتی غیر قایل تراکم نیز عمل نماید . فرآیند کاری در یک جت پمپ مایع یا ابین سیال اصلی و ثانویه جکتور گازی مشابه میباشد . سیال با فشار بالا بعنوان سیال اصلی از طریق عبور از نازل همگرا در جت پمپ مایع یا نازل همگرا-واگرای ماوراء صوت برای اجکتور گازی شتاب گرفته و جت با سرعت بسیار بالا را ایجاد نماید . این جت مادون یا ماوراء صوت سیال ثانویه را به محفظه اختلاط مکش و در آنجا سیال ثانویه نیز شتاب میگیرد. فرآیند اختلاط و مبادله انرژی و ممنتوم بین سیال اصلی و ثانویه در محفظه اختلاط صورت میگیرد .استرکچر سیال مخلوط شده در جت پمپ پیچیده میباشد از اینرو حالت سیال مخلوط شده را از متدهای سنتی نمیتوان محاسبه نمود .

سایلنسر

سایلنسرها نویزهای ناشی از عبور سیال از شیرهای اطمینان ، تخلیه سیال در فرآیندها ،  آزداسازی گاز از کمپرسور یا در طی تنظیم بویلرها ، تخلیه خطوط حاوی فشارجهت تعمیرات ، خروجی های اجکتورها و تخلیه خطوط به منظور تمیزکاری را میگیرد و محیط را عاری از آلودگی صوتی می نماید سایلنسرها معولا از یک دیفیوزر ورودی و یک محفظه انبساط و بخش جذب صوت تشکیل گردیده است

گاز ونت شده در ابتدا به دیفیوزر سایلنسر وارد و از طریق یک سری از سوراخهای کوچک روی دیفیوزر انبساط و از آنجا به محفظه انبساط جریان یافته و در انتها به بخش جذب صوت وارد و به آتمسفر تخلیه میابد

دیفیوزر گاز ورودی را از طریق سوراخهایی که امتداد آن عمود بر جریان گاز ورودی به سایلنسر میباشد جریان میدهد این امر جت محوری گاز ورودی رابه جت های کوچک شکسته و فرکانس نویز صادره را افزایش می دهد نویز با فرکانس تولیدی بالاتر بهتر می توتند در بخش جذب صوت از طریق جاذبهای صوتی یا آکوستیک جذب گردد

.

آدرس :

شهرک ماشین افزار و فناوری های برتر - بلوار تلاش - خیابان کوشش - انتهای کوشش ۵ - واحد 803

تلفن : 6-32401125 51 98+

نمابر : 32401127 51 98+

رایانامه : st@sanadid.com